Проекти

Жилищни комплекси

Строителството на жилищни комплекси е една дългосрочна инвестиция, мащабна по своята същност дейност. Нашите цели са качествено строителство, коректност и бързина при изпълнение на проектите. В процеса на строителство – от изкопа до предаването на обекта в готов за експлоатация вид – ние използваме само висококачествени материали и съвременни технологии, които покриват всички изисквания и критерии за качествено строителство.

Еднофамилни къщи

Познаваме отлично строителния пазар, познаваме и всички нови методи за реализация на еднофамилни къщи, които са още по-надеждни, знаем и как се променя техниката на строителството.

Инвестиционни проекти

Управлението на строително- инвестиционни проекти е мащабен и сложен процес, който започва още на ниво инвестиционно намерение. Подготвяме подробно Задание за проектиране. Базирайки се на натрупания до момента опит можем да избегнем нерантабилни или компромисни решения по отношение на инвестициите на нашите клиенти още по време на проектирането. Всеки инвеститор желае неговата сграда да е най- забележителна, запомняща се, сигурна, енергоефективна.